EU

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz przepływu takich danych (dalej RODO). Z tego powodu kierujemy do naszych obecnych Klientów oraz Dostawców towarów i usług, a także potencjalnych Klientów i Dostawców niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak są przetwarzane Państwa dane osobowe.

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MC Diam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Lotników 12, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej MC DIAM)
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Pozyskujemy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy jak również do jej późniejszej realizacji w tym:

  1. Kontaktowania się z Państwem w związku z realizacją umowy

- przetwarzanie danych zawartych w korespondencji jest niezbędne dla realizacji umowy, której jest Pani/ Pan stroną,  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- kierując zapytanie w wiadomości e-mail i prowadząc korespondencję za pomocą poczty elektronicznej wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  1. Rozpatrywania skarg i reklamacji, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  2. Dochodzenia roszczeń związanych z umową, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  3. Archiwizowania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  4. W celach statystycznych dla potrzeb usprawnienia własnej działalności, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  5. W celach związanych z marketingiem produktów i usług MC DIAM o ile wyraziła/wraził Pani/ Pan zgodę na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym drogą elektroniczną, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi związane z marketingiem naszych produktów i usług, wykonujące usługi IT, usługi kurierskie i pocztowe, usługi prawne, nasi kontrahenci i podwykonawcy jeśli przekazanie Pani/ Pana danych zawartych w korespondencji będzie niezbędne dla realizacji umowy której jest Pani/ Pan stroną.

Czas przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celów związanych z wymianą korespondencji elektronicznej nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, zakończenia realizacji umowy w tym upływu terminów przedawnienia roszczeń lub upływu terminu obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku przekazywania w korespondencji elektronicznej danych osób trzecich jest Pani/ Pan zobowiązany do przekazania im powyższych informacji. 

 Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/ Pana szczególnej sytuacji. Ma Pani/ Pan również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uzna Pani/ Pan, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z poważaniem

Zarząd MC Diam Sp. z o.o.

Pobierz plik