EU

Produkty

Ściernice DIA i CBN o spoiwie żywicznym

Ściernice DIA i CBN o spoiwie żywicznym

Producent: 3M (Pokaż produkty)

Ściernice bazujące na nasypie diamentowym lub CBN są wykonywane poprzez naniesienie warstwy ziarna ściernego związanego odpowiednim spoiwem przystosowanym do docelowych warunków pracy tarczy.

Tarcze ze spoiwem żywicznym znalazły zastosowanie w wielu obszarach produkcji, gdzie stosuje się precyzyjne szlifowanie twardych materiałów oraz stali. Zadawalające właściwości ścierne, możliwość szlifu z udziałem chłodziwa lub bez, niskie siły docisku tarcz przy zachowaniu odpowiedniej jakości obróbki, przyczyniły się do różnorodności zastosowań narzędzi z tym właśnie spoiwem.

Warstwa ta powstaje na bazie fenoli oraz polimerów oraz specjalnych dodatków modyfikujących jej właściwości, w stosunku do konkretnych zastosowań.

Ściernice bazujące na nasypie diamentowym lub CBN są wykonywane poprzez naniesienie warstwy ziarna ściernego związanego odpowiednim spoiwem przystosowanym do docelowych warunków pracy tarczy.

 

            Nasze narzędzia są wykonywane przy zastosowaniu diamentu naturalnego bądź syntetycznego oraz heksagonalnego azotku boru. Poza sześcienną strukturą krystaliczną oraz niezwykłą wytrzymałością mechaniczną, o zastosowaniu tych materiałów jako nasypu powłoki ściernej, decydują ich specyficzne właściwości fizyczne oraz chemiczne. Diament jest znacznie twardszy od CBN jednakże mniej odporny na wysokie temperatury przekraczające 700 C oraz silnie reaguje ze związkami żelaza. Dlatego też to CBN znalazł zastosowanie przy precyzyjnej obróbce części wykonanych ze stali oraz materiałów metalopochodnych. Poza wielkością ziarna istotnym czynnikiem wpływającym na proces szlifowania jest jakość ziarna. Materiał ten występuje w różnorodnych postaciach i zawsze dobierany jest odpowiedni jego rodzaj, do wymogów danej obróbki.

 

            Zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy wytrzymałością ściernicy, jakością szlifu oraz rodzajem ziarna, decyduje o ostatecznych właściwościach oraz przeznaczeniu narzędzia. Na przykład: skruszone a tym samym ostre ziarno poprawi wydajność skrawania narzędzia, ale jednocześnie wpłynie na pogorszenie jakości szlifowanej powierzchni. Podczas gdy, idealna struktura kubiczna ziarna, poprawi żywotność tarczy jak również jakość szlifu, jednocześnie obniży szybkość obróbki.            Poszczególne ziarna są ze sobą powiązane za pomocą odpowiedniego spoiwa, które stanowi połączenie powierzchni nasypu z korpusem narzędzia. Często są to spoiwa wykonane na bazie metali takich jak Cu, Ni, Ag,Ti. Stopy wykonane z tych metali charakteryzują się dużą trwałością struktury, dobrym przewodnictwem cieplnym oraz odpowiednimi właściwościami chemicznymi i mechanicznymi gwarantującymi wydajną pracę narzędzia.

            Dobór spoiwa jest tak samo ważny jak rodzaj zastosowanego ziarna a odpowiednia kompozycja tych materiałów stanowi o parametrach tarczy. Spoiwo powinno być na tyle wytrzymałe ażeby utrzymać kryształ diamentu tak długo jak zachowuję on odpowiednią ostrość. Po utracie właściwości ściernych, powinien z łatwością dać się usunąć, przyczyniając się tym samy do odsłonięcia kolejnego rzędu diamentów, wchodzących w skład całej struktury nasypu. A zatem, spoiwo jest dobierane tak, aby zapewnić tarczy odpowiednią żywotność, ułatwić jest ostrzenie oraz operację odtwarzania kształtu profilu.

            Jeśli ziarno utrzymuje się zbyt długo na powierzchni nasypu, tarcza traci swoje parametry ścierne. Jeśli jednak diament wykrusza się zbyt szybko, przede wszystkim maleje żywotność narzędzia, ale również spada jego efektywność szlifowania.
Dlatego też, w specyficznych przypadkach, dobiera się charakterystykę nasypu tarczy do nietypowych warunków, w jakich ma ona pracować.

 

 

Kategorie

Producenci