Projekty UE

Dyrektor HAndlowy

Andrzej Bukalski

PL 27-600 Sandomierz
gsm: +48.601.944.227
tel: +48.15.832.97.55
e-mail: a.bukalski@mcdiam.com.pl
Maszyny, projekty inwestycyjne

Dyrektor Handlowy - dział kamień i ceramika

Grzegorz Gryzło

PL 58-150 Strzegom
gsm: +48.603.858.604
tel: +48.74.856.13.52
e-mail: g.gryzlo@mcdiam.com.pl
Narzędzia, maszyny, serwis maszyn

Doradca techniczno handlowy

Łukasz Twardosz

PL 40-176 Katowice
gsm: 48.885 442 050
e-mail: l.twardosz@mcdiam.com.pl
Narzędzia diamentowe, chemia kamieniarska, maszyny i urządzenia, akcesoria

Internacjonalizacja sprzedaży

Beneficjent MC DIAM Sp. z o. o. realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego przez firmę “MC DIAM” Sp. z o.o., związanego z

internacjonalizacją narzędzi diamentowych na nowych rynkach zagranicznych”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: Głównym celem projektu jest przygotowanie Spółki MC DIAM do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji. Główny cel modelu to rozpoczęcie i wzrost działalności eksportowej ogółem poprzez ekspansje na 2 nowe rynki zagraniczne: turecki, hiszpański

Planowane efekty projektu: wykreowanie wizerunku silnego polskiego producenta narzędzi diamentowych do cięcia twardych materiałów, którego podstawowymi wyróżnikami będą jakość, możliwość wykonania indywidualnych projektów, konkurencyjna cena, mające wpływ na zwiększenie konkurencyjności firmy MC DIAM i jej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 856 231,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 443 870,00 PLN


Projekt realizowany w okresie: 01/10/2022 – 31/12/2023