Projekty UE

Dyrektor HAndlowy

Andrzej Bukalski

PL 27-600 Sandomierz
gsm: +48.601.944.227
tel: +48.15.832.97.55
e-mail: a.bukalski@mcdiam.com.pl
Maszyny, projekty inwestycyjne

Dyrektor Handlowy - dział kamień i ceramika

Grzegorz Gryzło

PL 58-150 Strzegom
gsm: +48.603.858.604
tel: +48.74.856.13.52
e-mail: g.gryzlo@mcdiam.com.pl
Narzędzia, maszyny, serwis maszyn

Doradca techniczno handlowy

Łukasz Twardosz

PL 40-176 Katowice
gsm: 48.885 442 050
e-mail: l.twardosz@mcdiam.com.pl
Narzędzia diamentowe, chemia kamieniarska, maszyny i urządzenia, akcesoria

Projekt badawczo-rozwojowy

Firma MC DIAM TER Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstwa, poprzez realizację prac B+R i wdrożenie opracowanych rozwiązań”


Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić ulepszone rozwiązania w przedsiębiorstwie.
W projekcie zaplanowaliśmy moduł B+R, w którym zrealizujemy prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie i wdrożenie zmian w technologii produkcji oraz zmian w wyrobie (lina diamentowa) opartych o autorskie rozwiązania.
Wdrożymy innowację poprzez zakup niezbędnych środków trwałych, które zostaną zastosowane w procesie produkcyjnym i umożliwią produkcję udoskonalonych produktów.
Ponadto zrealizujemy moduł „zazielenienie przedsiębiorstw” związany z wprowadzeniem lepszej gospodarki odpadami oraz zwiększeniem efektywności energetycznej w produkcji poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej oraz urządzenia do odzysku odpadów tworzywa i urządzenia do nacinania kartonów.
W ramach modułu „kompetencje” z kolei zakupimy usługę szkoleniową dla 3 osób z naszego personelu, w wyniku czego zdobędą one nowe umiejętności oraz wiedzę, ściśle związaną z realizacją modułu B+R i wdrożenie innowacji, w tym z obszarem realizacji obecnych i przyszłych prac B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R.
Efektem projektu będzie wdrożenie na rynek udoskonalonych lin diamentowych o nowych cechach (materiały, trwałość, cechy funkcjonalne).
Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach powstawania unowocześnionego produktu i osoby zarządzające innowacjami w przedsiębiorstwie MC DIAM TER Sp z o.o..


Docelowo z ulepszonego produktu będą mogli korzystać klienci firmy w Polsce i za granicą.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 1 557 776,88 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 835 044,75 zł